Duvar Boşlukları ve Doğramanın Havalandırmaya Etkisi

Doğal havalandırmanın etkinliği açısından duvar boşluklarının konumu, boyutları, sayısı ve doğramanın niteliği önemlidir. Bir iç mekanda tek ya da karşılıklı iki duvar boşluğu düzenlenmesi durumunda doğal havalandırmanın etkinliği daha da artacaktır. Duvar boşluklarının düzenlenmesinde yararlanılmak istenen dış hava deneyiminin doğrultusu ve boşlukların birbirine göre konumu havalandırma açısından etkilidir. Havanın uygun hızda yön değiştirerek mekanın tümünde sürekli devindiği örnekler havalandırma açısından olumludur.

Yapının Konumu ve Doğal Havalandırma

Yapının konumlandırılması etkin doğal havalandırma için uygun dış hava deneyiminden ve güneş ısıtıcı etkisinden faydalanmak açısından önemlilik teşkil eder.

Devinen bir havalandırma yapısı ile karşılaştığımız zaman yapının etrafında farkı düzeylerde basınç bölgeleri oluşturur. Devinimi karşılayan yapı cephesinde pozitif basınç ile itme etkisi, diğer cephelerde negatif basınç ile emme etkisi ortaya çıkar.

Vantilatörlü Havalandırma Sistemi

Soğuk hava kanalı vantilatörü tarafından emilen karışım havası yani dış hava ile çevrim havasından oluşan karışım debisi yıkayıcı ile soğutma bataryasına doğru püskürtülürken sıcak hava kanalı vantilatörü tarafından püskürtülen bir kısım çevrim havasıda aynı yolu izler ve böylece yeni bir karışım daha oluşturur.Yazın sıcak hava debisi esas olarak çevrim havasından ibarettir.Bu debi muhtemelen ısıtma bataryası aracılığında bir ısıtma işleminden de geçirilir.Karışım havası ile, bir başka deyişle dış hava ile çevrim havasından oluşan karışım debisi ile sıcak hava kanalı vantilatörü tarafından püskürtülen çevrim havası arasında oluşan bu ikinci kademe karışımının niteliği sıcak ve soğuk hava kanalların da gerçekleşmesi gereken debi miktarlarına bağlıdır.

Havalandırma Firmamız

Çok kısa bir süre zarfında önemli ve büyük projelere imza atan ekip air havalandırma , bir çok prestijli projelerde yer almıştır. 2010 yılı içerisinde 1500 m² kapalı alanda yeni fabrikasına taşınan firmamız günlük 100m² üretim kapasitesine ulaşmıştır.

Son dönemde ürün yelpazesine spiral kenetli yuvarlak havalandırma kanal imalatını da ekleyen firmamız , bu ürünlerin tamamını isviçre menşeili Spiro International SA dan ithal ettiği makinalarla imal etmektedir.

Yuvarlak Havalandırma Kanalları

Yuvarlak Havalandırma Kanalı, Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde kanalların birleştirilmeleri kanal işçiliği bakımından çok önemlidir.Köşeli levha kanallar kenetlerle ya da boyuna kaynak dikişle birleştirilirler.Bağlantı yerlerinde serbest flanşlar, nokta kaynağı, takviye kelepçe ya da sürgülü kelepçeler kullanılır.Yuvarlak kanallar daha uzun mesafeler için, helis (spiral) şeklinde yapılmaktadır.Bunlar muf ya da geçirmeli bağlantı ile birleştirilirler.Bağlantı yerlerinin sızdırmazlığı, yapıştırma bantları ya da lastik conta ve diğer malzemeleri ile sağlanır.

Büyük Firmalarda Havalandırma Bacası Yüksekliği

Anma ısıl gücü 1.2 MW üzerinde olan tesislerde baca yüksekliği Ek 6’da verilen esaslara göre belirlenir. Bacanın tabandan yüksekliği en az 19 m ve çatı üstünden yüksekliği ise en az 3 m olmalıdır. Çatı eğimi 20 derecenin altında ise çatı yüksekliği hesabında 20 derecelik eğim kabul edilir.

Benzeri tür emisyonda bulunan ve yaklaşık aynı yükseklikteki bacalar arasındaki yatay mesafe, baca yüksekliğinin 1,4 katından azsa ve emisyonların birbiri üzerine binmemesi için farklı yüksekliklerde baca kullanılması zorunlu görülmüyorsa tek baca kullanılır. Bu paragrafta yukarıda belirlenen baca yüksekliği kullanılması halinde Ek 2’de belirtilen toplam kirlenme değeri (T.K.D.) madde 5’te öngörülen hava kalitesinin değerini aşıyorsa, ilk önce emisyon değerinin düşürülmesine çalışılır. Bu ekonomik veya teknolojik olarak mümkün değilse, baca yükseltilerek hava kalitesi değerinin aşılması önlenir.

Serbest Havalandırma

Serbest havalandırma; bölgenin tam anlamıyla kontrol dışı olarak, dış hava şartları ile mahal havası şartları arasındaki derece, basınç ve rüzgar hareketleri farklılıklarından ötürü havanın yer değiştirmesiyle oluşmaktadır. Serbest havalandırmayı normal şartlarla kontrol altına almak mümkün değildir.

Dış havanın sıcaklığı mahal havasından farklı olduğu müddetçe, dış hava ile iç hava arasında sıcaklık farkından dolayı bir yer değiştirme olur.Hava sıcaklıkları arasındaki fark ne kadar fazla ise; değişim o kadar hızlı olur.

Havalandırma Alanı Hesaplanması

İşletmelerde ki havalandırma sistemleri, işletmenin alan hesabı ve hava değişim katsayısıyla çarpılarak hesaplanır. Havalandırma değişim katsayıları her işletmeye yada işletmenin aktif olduğu branşlara göre belirlenir.

Farklı bir branşta hizmet gösteren bir işletmenin havalandırma değişim kat sayısı ile örnek verdiğimizde ise yine en x boy x yükseklik ve o işletmede has havalandırma değişim kat sayısı ile çarpıp çıkan sonuca göre farklı bir fan seçimi yapmanız gerekiyor.

Havalandırma Mekaniği

İşletmelerde havalandırma , sıhhi tesisat ,kalörifer tesisatı , yangın tesisatı ve benzeri işlerin tamamına mekanik tertibat denir. Müteahhit ve taahhüt firmaları yukarıda belirtilen işleri ayrı ayrı firmalara taşere etmek yerine hepsini bir firmaya yaptırmayı tercih ediyorlar. Bu nedenle son yıllarda mekanik müteahitliği terimi ve bu iş üzerine faaliyet gösteren firma sayısı oldukça artmaya başladı. Fakat talebin çok olmasına rağmen bu işlerin tamamını yapacak güvenilir firma sayısı oldukça azdır. Sektörün ortak sorunlarından biriside budur. Bu sorunu çözebilmek amacıyla bazı üniversiteler ile işbirliğine gidilmiştir.

Havalandırma Kanal İzolasyonu

Havalandırma kanalının izolasyonu yapılırken poliüretan,armaflex,cam yünü,taş yünü ve kaucuk olmak üzere bir çok ısı veya ses izolasyonu amacı ile uygulanan metaryellerden faydalanılır. Bunların öncelikli amacı hava kanalının içinden yada dışından geçen havanın ısı değerini koruyabilmektir. Bir öteki amacı ise yüksek devirli havalandırma fanlarının hava kanalı içerisine verdiği sesler azaltmaktır. Bu nedenle klimatize edilen ortamlarda kullanılan kanal tipi klimalar , sıcak hava serpantini uygulanan havalandırma fanlarının bağlı olduğu kanallar ve klima santrallerine bağlı hava kanalları izole edilmelidir. Nedenli önemli bulunduğu son senelerde yurdumuzda yaşadığımız enerji sorunundan ötürü bir kez daha gündeme gelmiş ve bu sebeple hava kanalı izolasyonu yapılan ortamlarda önemle tavsiye edilir duruma gelmiştir.

beylikdüzü havalandırma firmaları | istanbul havalandırma firmaları | büyükçekmece havalandırma firmaları